?

Log in

ioannina
19 September 2016 @ 10:47 pm

Drabblík pro Dede.

Téma: A ticho se náhle roztříštilo
Hodina ticha


Poslední hodinu před svítáním svět mlčí. Bdí jen mniši, kněží a umírající.

Lisa nespala. Napůl seděla, hlavu a ramena zabořené do vysoko nastlaných polštářů, a vlny bolesti ji zalévaly jedna za druhou.

Když jí mistr Waters přinesl pohár s lékem a otec Brian cestovní šaty, nebránila se ani jednomu. Věděla, že přijdou. Věděla to dřív než oni sami.

Kněz ji podal mistru Watersovi do sedla.

Hned za městem vjeli do potoka. Koni odletovaly od kopyt vějíře vodní tříště a splétaly kolem nich katedrálu třpytivého ticha.

Bolest polevila. Lisa usnula.

Na druhý den ji kolem poledního vzbudil měsíce nevnímaný zpěv ptáků.(neznámý hostinec poblíž Aylesbury, konec března 1561)

Poznámka pod čarou: já vím, že to bylo to zaťukání na čelo, ale Lisa to neví. Ona vnímala jako první tohle.
zpět k seznamu příběhů
 
 
 
ioannina
19 September 2016 @ 10:30 pm

Drabblík pro Dede.

Téma: Je mi líto, ale někde v koutě svého srdce ji/ ho/ to stále miluju…
Konec hledání


Neměl nejmenší představu, jak to opatovi říct.

Strávili hledáním nového domova dlouhé roky. Jejich skupinka se ustálila na deseti členech: směšně málo proti slávě a mohutnosti Glastonbury, ale úžasně mnoho na podmínky, ve kterých teď byli nuceni živořit. A našli něco, co se v pevných glastonburských zdech najít ani nedalo, proč se prostě museli vypravit do pustiny: naučili se spoléhat jeden na druhého. Stala se z nich rodina.

Ale Hugh se nestal mnichem kvůli své víře. A tady v Bjørkhallenu...

Poklekl, vzal opata za ruce. Dopadly na ně jeho slzy.

„Otče, odpusťte, chtěl bych...“

Přikývnutí. Povzdech. „Žít jako mistr, viď.“(Bjørkhallen, 1562)

Poznámka pod čarou:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
 
 
 
ioannina
06 August 2016 @ 05:44 pm
 
 Všechno nejlepší k narozeninám,

Erendis!
Hádej, co z téhle skromné krásky dokázali vyšlechtit zahradníci. 
 
 
ioannina
01 July 2016 @ 06:08 pm
Maluju hrad a přitom poslouchám tuny náležité hudby.
Tohle je samozřejmě profláklý kousek, ale ohromně se mi líbí zpracování.
Taky v tom slyšíte dva hlasy, jeden říká: "Kdes byl tak dlouho?" a druhý odpovídá: "Prostě mě zdrželi v hospodě, hrál jsem jim a pak hledal někoho, kdo mě dovede domů, co je na tom divného?" (O'Carolan byl slepý), a ten první zase: "Ale já ti udělala večeři a strčila ji do trouby a teď už je úplně vysušená, to nemůžeš přijít včas, když ti uvařím?"
:-DA tak jsem se zanořila do hlubin a vyhrabala noty a flétnu a momentálně zamořuju svoje okolí cvičením.
(Hlubiny tvrdí, že ta hádka s paní domácí byla o něčem jiném, než tam slyším já, ale nevadí, stejně pro mě ta písnička začíná slovy Listen, where have you been, I was waiting for you all the night.)
 
Tags:
 
 
ioannina
10 May 2016 @ 01:52 am
Povídka vznikla pro jednu z triumvirátích Bleskovek, zadané téma bylo P.S.: Naučil jsem se nové slovo.

Nejlíp funguje asi pohromadě s povídkou Léčitel.
Dopisy ze dna truhlice


Gdaňsk, Popeleční středa, L. P. 1547

Otče Sebastiane,


píšu Vám, protože vím, že jste se o mě bál.

Mistři říkají, že Vám ten dopis nesmím odeslat.

Ale napsat ho přece můžu, ne?

Nemusíte o mě mít strach. Jsem naživu a u svých. Už je mi dobře, aspoň většinou.


S úctou Váš

Anzelm Janecius


P. S.: Naučil jsem se od léčitelů nové slovo. Vy ho asi znáte. Teufel. Je to německy.

P. P. S.: Myslím, že po našem by se to mělo říkat inkvizitor.

další dva dopisy jsou schované tuCollapse )
zpět k seznamu příběhů
 
 
 
 
ioannina
02 May 2016 @ 04:01 am
V eseji o životních cyklech zmiňuju dvě součásti energetického těla a průběžně se objevují odkazy na součást třetí, klíčovou. Jsou to magické jádro, obal a pečeť.

Magické jádro je silný svazek probíhající tělem zhruba podél páteře; skrze jádro člověk vnímá magickou energii. Na tloušťce svazku záleží, kolik energie bude sám schopen maximálně naráz použít.
Nekouzelný člověk může mít magické jádro, v tom případě bude senzibil.

Magický obal je energetický obal, který vypadá zhruba jako vajíčko, začíná pod nohama člověka, je široký zhruba na šířku rozpažených paží a končí nad hlavou asi v místech, kam si člověk dosáhne pokrčenou rukou. Může v případě potřeby nabývat různých tvarů, smršťovat se nebo jej speciálně cvičení lidé mohou rozšiřovat a zahalovat do něj další lidi nebo zvířata. (Známá je v léčitelství tzv. terapie obalem.) Obal chrání člověka před většinou běžných negativních vlivů, především před zpětnými rázy člověkovy vlastní magie, a udržuje tělo zdravé. Má u každého člověka specifické zabarvení, tvar a kresbu.
Nekouzelný člověk, který má magický obal, bude výjimečně zdravý a dlouhověký. Nedožije se plných kouzelných let, ale stovka mu nebude dělat problém.
V případě násilného rozbití magické pečeti nebo jiné podobně závažné rány se obal může začít loupat, přinejhorším může skončit až jako loužička pod nohama člověka. (Nebo taky ne, záleží velmi na tvaru rány.) Magický obal lze zregenerovat, jedním ze způsobů, jak to udělat, je užívání lektvaru zvaného Doušek dlouhého života, který byl původně černý, ale bílým způsobem ho přeformuloval a formuli patentoval Severin Waters. Patent je vázaný. (Viz plánovanou esej Cykly studia, stať o třech úrovních patentů.)

Magická pečeť je uzlík, kterým se spojuje jádro s obalem. Má zcela individuální kresbu a tvar. Skrz magickou pečeť prochází (ven) energie, kterou čaroděj používá pro magickou práci. Pečeť se v průběhu života prokresluje; takže to, co člověk dělá nejčastěji, se pro něj stává nejsnazším. Děti posílají skrz pečeť nepříliš koordinovaný, ale mnohdy silný proud energie, zkušení čarodějové dokážou poslat přesně cílený tenký paprsek, který vykoná práci lépe a s menším úsilím (a zanechá po sobě méně reziduí). Pečeť se v klidovém stavu nachází těsně nad temenem hlavy.
Nekouzelní lidé pečeť nemají nebo ji mají nefunkční.
Pečeť je možné rozbít - typicky se tak děje při exorcismu nebo při průletu rychle rotujícího předmětu (kulka).
Zdravá, funkční pečeť má poměrně slušnou elasticitu a schopnost sebenápravy, ale jakmile je poraněná příliš, objevují se v ní trhlinky a po dalších ranách praská a tříští se. Pečeť s trhlinkami lze scelit nebo se může zajizvit. Zajizvená pečeť bude funkční, ale jizva bude působit nepravidelnosti při práci; čaroděj se ji musí naučit obcházet.

Obal, jádro ani pečeť nejsou pro většinu lidí viditelné. Existují speciální diagnostická kouzla, která je zviditelní, a také je velmi malý počet lidí se zvláštním nadáním, kteří vidí magické pečeti přímo. Tito lidé nemusí být nezbytně kouzelní, ale musí mít magické jádro (např. opat Whiting).

Jak je to s tou genetikou?Collapse )

zpět k seznamu listů z Knihy pečetí Tato teorie by nevznikla, nebýt dávné, předávné diskuse s Profesorem. Díky!
Taky děkuju Martian, zejména za upřesnění tvaru magického obalu a za diskusi o pohybech pečeti.
A konečně Arenze za zvídavé otázky ohledně genetických možností malého Ebby a za pobídku, abych si k tomu stvořila tabulku.

 
 
 
ioannina
01 May 2016 @ 08:15 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: A teď spát
Prozatímní kojná


Nahřála vodu. Položila malého Ebbu do vaničky, a aby při koupání neřval, nechala mu kolem hlavy poletovat barevné bubliny.

Zapudrovala ho pudrem mistrovy vlastní výroby.

Zamotala do čistého plátýnka kus střídky, povázala tím lahev. Vzala si mrňouse na klín. Nakrmila ho a nezapomněla nechat odříhnout, i když měla strašný strach, že mu pustí buď hlavičku, nebo zadek. Když mohla prcka konečně strčit do kolíbky, oddechla si.

Broukala mu ukolíbavku a poctivě houpala, dokud nezabral.

S Karen to pořád vypadalo zle, kletba se nevzdávala. Mistr se od ní zas vrátil vyčerpaný.

Usnul dřív, než si Lisa stihla za práci vyškemrat pohádku.Vlčí jámy, dům Severina Waterse, červenec – srpen 1562
Poznámka pod čarou: Vypadá to, že máme odpověď na otázku, jestli Karen přežila porod.

Druhá poznámka pod čarou převážně o tom, proč je dítě v lepším stavu než matka:Collapse )

zpět k seznamu příběhůV Severinově domácnosti momentálně žije i jeho učedník, Louis Carmichael, takže tam Lisa s dítětem není sama. Myslím, že jsou spíš v Severinově domě než ve špitálu, protože hrad je stále ještě Thornvaldovo území.
V každém případě touhle dobou velmi intenzivně shánějí kojnou.
Ten dům bude za chvíli praskat ve švech.

 
 
 
ioannina
01 May 2016 @ 07:24 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Emancipace
Než přistoupíš k činům


Erik seděl na parapetu otevřeného okna a horoval: „Bratři! Nenechejme se svazovat těžkými okovy a kládami ze dřeva! Není snad smyslem naší existence, aby mohly myšlenky volně proudit? Jakým způsobem však máme svého cíle dosáhnout? Vždyť jsme sami sešněrováni v kožených kazajkách, odsouzeni k životu ve tmě a plesnivině, jen občas přerušené krátkým zábleskem spásného světla a závanem čerstvého vzduchu. Ach, jak brzy bývá otočen list a my upadáme zpět do známého žaláře, temného, nenáviděného... Zlomme hřbet našemu vězniteli, rozleťme se do světa, který jsme dosud směli jen zatuchle popisovat!“

„Pěkné,“ broukl Anzelm. „A teď mi ten herbář radši vrať.“Bjørkhallen, knihovna, podzim 1555
zpět k seznamu příběhů
Poznámka pod čarou: Je docela pravděpodobné, že šlo o ctihodný herbář z tohoto drabblíku. Modernějšího Mattioliho totiž zničili tady.
 
 
 
ioannina
29 April 2016 @ 10:36 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Prosím vás, pane, pošlete mě až na konec světa!
Práce čtenáře srdcí


Číst srdce člověka vždycky bolí.

Jakobova práce je stát za starším kolegou, mlčet a poslouchat. Slyšet nevyřčené.

Prověřují nové vozky.

Většina z nich jsou nestudovaní prosťáčci. Gildě to nevadí. Ke starosti o zvířata a náklad bůhvíjakou chytrost nepotřebujete.

Zato nutně musíte být z jednoho kusu.

Mezisvětí dovede člověka rozleptat.

„Proč?“ ptá se Jakobův kolega dalšího mládence a ten začne bájit o cizích zemích, o dálkách, o koření. Jakob mlčí a poslouchá a vnímá za mladíkovým horováním roztřepené konečky zničených vztahů, přeřezaná lana nesplněných povinností, chvat útěku. „Až na konec světa,“ zapřísahá se mladík –

– a Jakob smutně zavrtí hlavou.

Tohoto ne.sídlo gildy, cca 1545

Poznámka pod čarou: Občas to vypadá, že v mém světě není místo pro nestudované lidi. Tak tady jasně vidíte, že je. Spousta čarodějů se nedopracuje dál než k aprobačním zkouškám. To jsou pak všichni ti farmáři, ovčáci, koňáci, zedníci, ševci a tak dál a tak dál - zkrátka lidi, kteří dělají normální práci mimo cechy (a občas k ní použijí magii).
A taky jsou to gildovní hlídači a vozkové. Ne všichni, samozřejmě, jsou i chytří vozkové. (Jakob taky nějakou dobu pracoval jako vozka, u gildy to tak je, člověk se musí vypracovat zespodu.)

zpět k seznamu příběhů
Pro Regi, která mi pomohla vymyslet, jak by měla vypadat Jakobova práce.
 
 
 
ioannina
29 April 2016 @ 07:15 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Laskavá invaze (pověst)
Věčná bitva


Za zimního slunovratu, kdy slunce jen tak blikne na obzoru a pak se nad hradem rozklene noc dlouhá dva dny, v čas, kdy jsou příšery z jiných světů nejsilnější a brány mezi světy nejslabší, se všichni bjørkhallenští a všichni jejich hosté shromáždí v refektáři, zapálí velký krb a zahájí hlídku. Oni uvnitř a Mistr Mandaly jediný venku. A aby nikdo neusnul, vyprávějí si příběhy.

V určitou chvíli se mistr hvězd nakloní k mistrovi paměti, ten vstane a řekne:

„Pojďte, už je čas.“

Projdou pak mlčky hradem až k oltáři Všech bohů. A tam mistr paměti vypráví poslední příběh celé noci.


~·~·~

„Uběhl rok světa a slunce, jiskra věčného ohně žhnoucí v ledové lebce, bylo unavené a nemělo už sílu vystoupat na oblohu. Kleslo tedy za svět a padalo dál a dál, do říše ledu, kam odcházejí mrtví. Bylo tak slaboučké, že nedokázalo ani ten led rozpustit, ani tu říši prozářit. Nořilo se do mrákot, kde mrzne dech a srdce se zastavují, padalo nejdříve mezi stíny lidí, pak zvířat a nakonec stromů.

A dole, mezi kořeny největšího ze stromů, už zcela chladné a vyhaslé, propadlo do říše ohně.

Tam se naplnilo čerstvým plamenem a s novou nadějí vystoupalo nad náš chladnoucí svět.“


~·~·~

„Pohleďte!“ zvolá v tu chvíli mistr hvězd.

A opravdu, nad jižním obzorem se z říše ohně právě vynořuje mladé slunce.

Tehdy se ke svým vrátí Mistr Mandaly a řekne: „Naše hlídka skončila.“

A unavení lidé jdou do svých příbytků, mnozí z nich klopýtají, rodiče nesou své děti, mladí podpírají starce.Bjørkhallen, refektář a věž Nevěž, zimní slunovrat 1547

Poznámka pod čarou: Jde o dvouapůldrabblík (100, 100, 50), protože drabble mělo obsahovat jen tu pověst samotnou a mně přišlo líto informací o celém rituálu.
Vročení je v podstatě náhodné, je to první rok, kdy je v Bjørkhallenu Anzelm. Můžeme tedy identifikovat i Mistra Mandaly (Hjalmar Baldwyn) a mistra paměti (Hjalmarova dcera Gudrún); kdo byl tou dobou bjørkhallenský mistr hvězd, ještě nevím (ale nebude to Brigitta, i když má ten obor vystudovaný, protože Brigitta je v Bjørkhallenu odpovědná za lektvary).zpět k seznamu příběhů
Možná někomu přijde zvláštní, že rituál neřídí rektor. Je to tak, leda by rektor byl zároveň mistrem paměti nebo hvězd. Jde o pozůstatek vývojově nejstarší fáze, kdy Bjørkhallen řídili Zakladatelé.

 
 
 
 
ioannina
29 April 2016 @ 05:41 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Dnes to praskne
Trollsligr


Povedlo se jí to. Vlákala ho sem. Dospělý ze statku by sem nevkročil, dokonce i větší zvířata se tomuhle místu vyhýbají. Půda tu unese leda dítě a i to jen někde.

Padla bělavá tma, Danele vnímá jen rozmazané stíny stromů. K jednomu kmeni se přitiskla a je ticho, tichunko, aby ji ten zlý chlap nenašel. Slyší ho kousek odtud cákat a funět. Spadl do rašelinové pasti.

Začíná mrznout.

Chlap sebou mlátí jako vzteklý troll, pak řve cosi o bloudění v temnotě. Už ji tak proklel několikrát.

Je mrtvý, jen to ještě neví. Ráno led povolí a bažina ho vtáhne úplně.bažiny u jezera Svanvatnet, zhruba severně od Bjørkhallenu, podzim 1548

Poznámka pod čarou: Sama nevím, co toho chlápka zabilo: jestli bažina, nebo mráz, nebo to šílené permanentní opakování jeho poslední kletby.
Pokud to poslední, tak umřel jako démon.

zpět k seznamu příběhů
 
 
 
ioannina
29 April 2016 @ 05:23 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Velké srdce, malý mozek
Náhodný host


Host se rýpal lžící v husté polévce. Odstrkoval ke kraji misky kusy mrkve a petržele, nabral kousek masa a vyplivl ho zpátky...

„Čím mě to chcete uctít, žrádlem pro psy?“

Danele s Alfem na sebe rychle mrkli. Oni měli polévku z losího srdce rádi. To přece dá rozum, že když takhle na podzim zabijete zvíře, tak nejdřív sníte vnitřnosti. Co má ten chlap v hlavě, že tohle neví? Může být rád, že je srdce dost velké, aby se dostalo na všechny.

„Neurážej hospodyni,“ uryl táta, „nebo tě nechám spát venku.“

Host mrštil miskou do krbu. „Mně zima nebude.“

Krb vybuchl.Usedlost u jezera Svanvatnet, zhruba severně od Bjørkhallenu, podzim 1548

Poznámka pod čarou: V usedlosti žilo asi osm lidí: Danelina rodina a pomocníci. Je to samota, jak je tam obvyklé; nejbližší další lidské obydlí je asi půl dne cesty daleko.
Milý černý mág je v posledním stádiu ztráty lidskosti, kdyby byl v Dubogradu, touhle dobou by mu už někdo poskytl laskavost lidské smrti. Nacházíme se sice celkem blízko dnešních ruských hranic, ale Dubograd je pořád ještě dost daleko. Vůbec netuším, kdo ten chlap je a jak se tam dostal.
zpět k seznamu příběhůDanelin táta nemá moc jak poznat, že to je černý mág, oni to na nose napsané nemají. Leda by ho znal z cechovních sněmů - pokud tedy vůbec jsou ve stejném cechu, což není moc pravděpodobné.

 
 
 
ioannina
29 April 2016 @ 01:46 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Tanec stínů
Návrat z dlouhé temnoty


Ťukání hole na dlažbě refektáře. Ruka přejede po kožešině na prázdném místě u stolu. „Mistře Severine? Jsi to ty, že? Dovolíš?“

Neodpověděl. Ale pomohl jí překročit lavici.

Chvilka mlčení. Pak Danele nadhodí: „Mistryně Freya říkala, že bys uměl...“

„Ano. Jestli chceš.“

„Jak?“

„Zakalená čočka se musí vypíchnout. Když pak uvidíš aspoň světlo a stín, mám kapky, po kterých naroste nová. Bolelo by to a trvalo by to týdny.“

Danele cinkala lžičkou v misce. „Ale... mistře... to byla černá kletba...“

„I tak to půjde.“


Bodnutí skoro nevnímala.

Pak uviděla světlo.

Stín.

Mihotavý tanec mistrových prstů nad svojí tváří.

Potom přišly slzy.Bjørkhallen, refektář, podzim 1562

Poznámka pod čarou: Severin málokdy vymýšlí věci na jedno použití. A před půl rokem řešil, jak by mohl rozehnat stařecký zákal u opata.
Do té doby znal jenom vypichování zakalené čočky. (Člověk pak vidí, ale nemůže zaostřovat.)
Freya, u které momentálně Severin studuje vyšší stupeň léčitelství, tu techniku taky zná, ale netroufla si s Danelinýma očima nic dělat, protože jí je zničil černý mág. Danele si není jistá, jestli chlap v té bažině zemřel - to ráno ho slyšela nedýchat, ale už neviděla. (Srovnejte drabblíky z té doby: první, druhý a třetí.)
zpět k seznamu příběhůSeverina tahle otázka netrápí. Ostatně ji ani nepoložil. Zato doufá, že kvůli tomu, co pro Danele kdysi udělal Erik, u Danele i po té spoustě let ještě nevyhasl reflex. (I když tomu tím termínem samozřejmě neříká.)
Mimochodem - Erik je momentálně nejpravděpodobněji na učení v Chansons.

 
 
 
ioannina
28 April 2016 @ 04:43 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Ham
Úkol pro budoucí mistryni paměti


Mistr Kamieński proseděl na obrubě Mandaly celé zimní odpoledne, pozoroval víření v jejích hlubinách a posílal pryč každého, kdo se ho odvážil vyrušit.

Když slunce zapadalo, přiletěl Červený drak a složil z kamenných smyček svého těla teplejší sedátko. Mistr si opatrně přesedl, nepřítomně drbal draka mezi ostny a dál mlčel.

Se setměním přišla mladá Hjalmarova dcera. Tiše si dřepla vedle dračího ocasu.

„Přivedl jsem do Bjørkhallenu zlo, Gudrún,“ řekl po chvíli mistr Kamieński.

Mlčela.

„Ale nenechám ho tu vládnout. Budeš si pamatovat, co teď udělám?“

Přikývla.

Mistr si stáhl pečetní prsten a podal ho na dlani drakovi.

Dračí čelisti zacvakly.Bjørkhallen, Nádvoří Mandaly, konec zimy 1534
Rozsáhlá poznámka pod čarou převážně o designování a deponování mistrovských prstenů:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
 
 
 
ioannina
27 April 2016 @ 06:37 am
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Nad propastí
Opravdová tvář Prázdnoty


„Druhý stupeň Prázdnoty, mistře Gellingere. Projdi na druhou stranu a přiveď odtud zvíře.“

Jakob se mistru Baldwynovi zdvořile uklonil a vstoupil do Mandaly. Přivítala ho známá alej holých černých stromů. Až tudy povede zvíře, uvidí element jeho, ne svýma očima. Jaké to asi bude?

Vystoupil z Prázdnoty před otevřenými vraty stáje. Zamlaskal na Lysku. Kobylka ochotně přišla a důvěřivě se nechala provést průchodem.

Tam zaryla kopyta do... ničeho. Tak to pro ni vypadalo: jako by se vznášeli nad bezednou propastí. Jen v dálce prosvítala kamenná obruba Mandaly.

Jakob kobylce zakryl oči a něžně ji přemlouval k jednomu kroku za druhým.Bjørkhallen, Nádvoří Mandaly, den po sv. Janu 1540
Poznámka pod čarou o Jakobově kariéře:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
Pro Martian s díky za podnětnou debatu o koních.
 
 
 
 
ioannina
26 April 2016 @ 03:52 am
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Sedm kulí
Neúplný výklad


Leila zuřila. Sigurd nechal do školy přijít černého mága, toho Waterse, a úplně přitom ignoroval její názor! Ona v Bjørkhallenu nechce žádného černého mága ani vidět! Dobrá, smířila se s existencí té krysy Thornvalda, ale dál uhýbat nehodlá!

Zasedla ke svému speciálnímu tarotovému stolku. Začala míchat. Zlobila se tak moc, že se jí balíček v rukou rozletěl.

Vyložila.

Ukázaly se karty Mág - Věž - Sedmička pentáklů.

Leila zajásala. Mág spadne ze svých výšin do zmaru a chudoby!

Jenže se mýlila. Přehlédla kartu, která vypadla při míchání.

Výklad měl znít: Královna potká mága a spadne ze svých výšin do zmaru a chudoby.Bjørkhallen, rektorův byt, druhý týden v červnu 1561

Poznámka pod čarou: Ta Královna byla Královna holí. Leila patří k elementu Ohně.
Teď si znalci Tarotu můžou udělat vlastní výklad, mnohem kompletnější, než jaký tu předkládá zbrklá Leila.

zpět k seznamu příběhůMimochodem: je trestuhodně neinformovaná. V Bjørkhallenu trvale žije krom Thornvalda ještě jeden černý mág, Hugh Talbot. Ovšem Hugh svoje zasvěcení po domluvě se Sigurdem i Brigittou přičinlivě tají. (Je docela možné, že mu kustoda pořád ještě dělá opat Whiting nebo sám Sigurd, který ho ostatně kdysi učil.)


 
 
 
ioannina
26 April 2016 @ 03:02 am
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Encyklopedický záznam
Kustod černého mága


– je člověk, který na sebe dobrovolně vezme povinnost dohledu nad černým mágem, jenž má v nějaké instituci, obvykle škole, vyučovat nezletilé.

(Marg.: Kromě Dubogradu, kde tuto funkci zastává Společenství.)

Zná nedořešené závazky svého černého mága, udržuje si přehled o živých nepřátelstvích a dbá, aby se na oficiální akci (zkoušky, sněm) jeho svěřenec nesetkal s některým ze svých nepřátel. Má také přehled o jeho práci, dohlíží na její etiku a legalitu. Postupem času může dosáhnout jistého pochopení černé magie, plně zasvěcen však být nesmí.

(Marg.: Kdo si kustoda zasvětí, přivolá na sebe hněv všech, kterým kustodi umožňují žít slušný lidský život!)(z glastonburského opisu Liber perditus; citováno včetně marginálií)

Poznámka pod čarou: Drabblík doplňuje text o černých mázích.
Podívejte se také do diskuse k drabblíku na stránkách SOS, kde je řada doplnění a příkladů z praxe.

zpět k seznamu listů z Knihy pečetí
 
 
 
ioannina
25 April 2016 @ 06:45 pm
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Fascinován zpět ve své kleci
Zlatý starý pán


Mistr Kamieński zemřel. Konečně byl Thornvald zase svým pánem.
Sice by byl raději, kdyby mu rektor svěřil ještě garanci nad oborem, ale... Raději našlapovat opatrně. Ještě by si mohl štěstí vyplašit.

V červnu vedl rozřazovací zkoušky.

Jeho naděje vzrostly. Dokonce se odvážil porozhlédnout mezi mladšími žáky: jisté suroviny by se hodily. Kterýpak by dokázal mlčet?

Na podzim se o dědictví po Kamieńskim přihlásila ta káča z Narviku. Včetně jistého kustodia. Theodosius se smál: takového žabce opije rohlíkem!

O tři týdny později nevěřícně zíral: jediná ampulka krve, a ona hned poslala Čarodějné radě varování před pečetí?!

Pak že byl Kamieński tvrdý!Bjørkhallen, zima 1534
Poznámka pod čarou o varování před pečetí:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
O tom, co znamená být kustodem černého mága, vizte zde.
 
 
 
ioannina
20 April 2016 @ 01:56 am
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Pláčí námořníci rum?
Cena za plavbu


Silný západní vítr vtlačoval stěžeň do kýlu. Provazce deště vířily kolem lodi jako hejno zlých duchů.

Kapitán Berendsen se těžce propracoval k černě oděné postavě přivázané ke stěžni. Udělal si z rukou kornout a zařval svému... mnichovi do ucha: „Nepotřebuju vítr přímo v zádech! Ničí mi loď!“

Severin k němu otočil strhaný obličej a kývl. Odkašlal si. Odplivl. Narůžovělá slina stekla po palubě a padla do moře.

Kapitán vytáhl placatku, přiložil ji Severinovi ke rtům.

Lokl si. Zakuckal se. Část brandy vyletěla nosem.

Vítr se stočil novým směrem.

„Dobře!“ pleskl kapitán mnicha po rameni.

Ze Severinových očí vytryskly jantarové kapky.Severní moře poblíž průlivu Skagerrak, říjen 1538
Poznámka pod čarou o tom, kam to Severin cestoval:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
Předcházející drabblík o kapitánu Berendsenovi hledejte zde.
 
 
 
ioannina
19 April 2016 @ 12:47 am
Drabblík z akce DMD 2016.Téma: Mnoho pohybu pro nic
Odnikud nikam


Tušila to už od ledna. Mistr Lavoisier byl mnohem nemocnější, než svým učedníkům přiznával: nebylo myslitelné, že by letos přijel.

Koncem března poslal oficiální omluvu. Navrhl na své místo v komisi Severina Waterse. Přesně jak se domluvili.

Brigitta okamžitě napsala Severinovi oficiální jmenování.

Vrátilo se z Glastonbury jako nedoručitelné.

Obrátila se na tamního rektora.

Leyland ji odbyl, že Waters pro něj už nepracuje. Nesmírně hrubě.

Požádala o pomoc gildu. Kdo jiný by mohl najít mistra na toulkách?

Byla polovina května, zprávy o Severinově pobytu střídaly jedna druhou – a dopis na místo vždycky dorazil pozdě.


Takhle ty zkoušky v červnu neuspořádá.Bjørkhallen, leden – květen 1561
Poznámka pod čarou převážně o Leylandovi a tanečcích kolem něj:Collapse )
zpět k seznamu příběhů
Laskaví čtenáři si drabblík jistě zařadí do celé linie Severinova a Lisina putování.